Korupcijos prevencija

Praneškite apie korupciją

Phone

Savivaldybės pasitikėjimo
telefonas

(8 448) 50842

Korupcijos prevencija

Zona be korupcijos

Korupcijos prevencija – tai korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:
1) atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
2) atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
3) užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos reguliavimą;
4) teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
5) įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
6) skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Korupcijos prevencijos priemonės:
1) korupcijos rizikos analizė;
2) kovos su korupcija programos;
3) teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;
4) informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;
5) informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
6) visuomenės švietimas ir informavimas;
7) nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
8) kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją įgyvendinančios įstaigos:
Vyriausybė, www.lrv.lt;
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, www.vtek.lt;
Specialiųjų tyrimų tarnyba, www.stt.lt;
Kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos.

 

Pranešk apie korupciją

Išskleidžiamo bloko turinys.

 

Teisės aktai

Išskleidžiamo bloko turinys.

 

Korupcijos prevencijos programos

Išskleidžiamo bloko turinys.

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Išskleidžiamo bloko turinys.

 

Korupcijos rizikos analizė

Išskleidžiamo bloko turinys.

 

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Išskleidžiamo bloko turinys.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-09-20 09:36:39
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.